Ako zarábať na printshop.sk?

Ak chceš prezentovať svoje nápady a zároveň na nich zarábať, zaregistruj sa kliknutím na Registrácia.


Pri registrácii je dobré prečítať si oficiálne Podmienky používania Printshopu. Po vyplnení registračného formulára dostaneš obratom potvrdzujúci e-mail. Súčasťou tohto e-mailu je link, na ktorý treba kliknúť pre overenie e-mailovej adresy, čím zároveň definitívne potvrdíš registráciu.

 


Radi sa niečo dozvieme nielen o tvojej práci, ale aj o tebe. Na printshop.sk si  vytváraš vlastný profil dizajnéra: môžeš nahrať svoju profilovú fotku a podobne.
Osobné informácie sú už predvyplnené podľa tvojho registračného formulára a môžeš ich kedykoľvek meniť.


Po vytvorení konta dizajnéra môžeš hneď začať nahrávať dizajny, obrázky, fotky, reprodukcie.

 

Na Printshope.sk tvoje nápady zarábajú, preto nezabudni uviesť cenu, za ktorú ich predávaš.

 

Cenové rozmedzie dizajnov je od 0 do 7 eur.

 

Kupujúci môže použiť tvoj dizajn na každý z produktov ponúkaných printshopom a jeho cena bude pripočítaná k výslednej cene produktu.


Sám si preto zváž, čo ponúkaš za akú cenu.

 

Samozrejme, ak je pre teba prioritou využitie tvojho dizajnu a propagácia teba ako dizajnéra, dizajny môžeš ponúkať aj zadarmo.


UMELEC

Štatút umelca je Printshopom udelená výsada a dizajnér ju môže získať na základe umeleckej kvality svojich prác.

Výhodou registrácie ako umelca je, že si môže sám neobmedzene stanoviť cenu svojich dizajnov, má právo určiť typy produktov, na ktoré možno jeho nápady aplikovať, ich veľkosti, materiály, rozhoduje aj o tom, koľkokrát možno jeho návrhy použiť.